Luty 2016

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        16 lutego 2016        Komentarze (0)

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu leczniczego jednakże wgląd w nią mają nie tylko lekarze udzielający świadczeń medycznych ale także pacjent lub jego rodzina, a także upoważniona przez niego osoba lub osoby. Ustawodawca przyjął, że za wydanie dokumentacji medycznej należy uiścić opłatę. Wynika to z tego, że choćby samo kopiowanie dokumentacji medycznej jest czasochłonne. W dzisiejszych […]

Jak się bronić przed zarzutem błędnego wpisu w dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        14 lutego 2016        2 komentarze

W poprzednim wpisie opisałem jak prawidłowo dokonać sprostowania dokumentacji medycznej. Gdy sprostowanie nie budzi żadnych wątpliwości ze strony pacjenta to nie ma problemu. Jednakże gdy to pacjent domaga się sprostowania dokumentacji medycznej a nie ma ku temu podstaw merytorycznych to może powstać, a właściwie zawsze powstaje konflikt. W niniejszym wpisie omówię jakie możliwości prawne ma pacjent […]

Sprostowanie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        13 lutego 2016        Komentarze (0)

Dokumentacja medyczna z założenia powinna odzwierciedlać to co się działo z pacjentem i jaki był proces jego leczenia. Zdarza się czasem, że niektóre wpisy są błędne lub niekompletne. Co wtedy należy zrobić? Czy można na nowo wypisać dokumentacje medyczną z prawidłowym wpisem? Czy wymienia się tylko kartkę na której wpis został dokonany błędnie? Zatem zgodnie z […]

Przechowywanie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        09 lutego 2016        48 komentarzy

Dokumentacja medyczna nie jest zwyczajnym zapisem choroby i leczenia. Jest ważnym dokumentem, który ma znaczenie na przyszłość w przypadku kolejnego leczenia, czy też innych kwestii około-zdrowotnych jak np. renta czy niezdolność do pracy po przebytej chorobie. Do sporządzania dokumentacji zobowiązani są wszyscy udzielający świadczeń medycznych. Oznacza to, że np. w średniej wielkości szpitalu powiatowym tworzone […]

Elektroniczna dokumentacja medyczna to zbiór informacji o pacjencie, który jest lub może być częścią całościowego systemu informatycznego szpitala. Taki system informatyczny nazywa się z angielska HIS – Hospital Information System. Elektroniczna dokumentacja medyczna w skrócie EDM jest niczym innym jak dokumentacją medyczną prowadzoną w sposób elektroniczny zgodnie z obowiązującym prawem. Sposób prowadzenia oraz to co ma być […]