Marzec 2016

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        19 marca 2016        7 komentarzy

Dokumentacja medyczna choć jest własnością podmiotu leczniczego może być udostępniana uprawnianym do tego osobom i instytucjom. Wiele razy spotykałem się podczas mojej pracy w szpitalu z pytaniami z działu zajmującego się dokumentacją medyczną czy dany wniosek o wydanie dokumentacji jest prawidłowy oraz czy osoba, która z nim wystąpiła może domagać się wydania dokumentacji medycznej. Wiele wątpliwości […]

Zmiana wysokości maksymalnej opłaty za dokumentację medyczną

Daniel Anweiler        01 marca 2016        Komentarze (0)

Witaj, Dzisiaj nastąpiła zmiana wysokości opłaty maksymalnej za udostępnianie dokumentacji medycznej. Wynika to z art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2016 poz. 186). Obecna wysokość opłaty będzie obowiązywać od dziś przez najbliższe 3 miesiące czyli do 31 maja. Ustawodawca określił maksymalną wysokość opłaty jaką możesz pobrać za wydanie dokumentacji […]