odpłatność za wydanie dokumentacji medycznej

Zmiana wysokości opłaty za udostępniania dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        01 czerwca 2016        Komentarze (0)

Dzisiaj nastąpiła zmiana wysokości opłaty maksymalnej za udostępnianie dokumentacji medycznej. Wynika to z art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2016 poz. 186). Obecna wysokość opłaty będzie obowiązywać od dziś przez najbliższe 3 miesiące czyli do 31 sierpnia. Po raz kolejny wysokość opłaty, które zależą od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wzrosły. […]

Wgląd do dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        26 kwietnia 2016        4 komentarze

W poprzednim wpisie omówiłem kwestie dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej. Spotkałem się po tym wpisie z wieloma pytaniami w jaki sposób można udostępnić wgląd do dokumentacji medycznej. Zatem odpowiadam na cześć z nich niniejszym wpisem. Wgląd do dokumentacji jest jednym ze sposobów udostępnienia dokumentacji w podmiocie leczniczym. Jest on najrzadziej stosowany przez pacjentów, którzy wolą dostać […]

Zmiana wysokości maksymalnej opłaty za dokumentację medyczną

Daniel Anweiler        01 marca 2016        Komentarze (0)

Witaj, Dzisiaj nastąpiła zmiana wysokości opłaty maksymalnej za udostępnianie dokumentacji medycznej. Wynika to z art. 28 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2016 poz. 186). Obecna wysokość opłaty będzie obowiązywać od dziś przez najbliższe 3 miesiące czyli do 31 maja. Ustawodawca określił maksymalną wysokość opłaty jaką możesz pobrać za wydanie dokumentacji […]

Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        16 lutego 2016        Komentarze (0)

Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu leczniczego jednakże wgląd w nią mają nie tylko lekarze udzielający świadczeń medycznych ale także pacjent lub jego rodzina, a także upoważniona przez niego osoba lub osoby. Ustawodawca przyjął, że za wydanie dokumentacji medycznej należy uiścić opłatę. Wynika to z tego, że choćby samo kopiowanie dokumentacji medycznej jest czasochłonne. W dzisiejszych […]