Czy podmiot leczniczy może odmówić wydania dokumentacji medycznej prokuraturze czy sądowi?

Daniel Anweiler        08 lutego 2017        Komentarze (0)

Jeden z moich czytelników zadał pytanie czy może odmówić przekazania dokumentacji medycznej sądowi? To pytanie wiąże się z szerszym zagadnieniem udostępniania dokumentacji medycznej przez podmioty lecznicze osoba oraz instytucją do tego uprawnionym.

W poprzednich wpisach omówiłem kwestie prawne związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej osobą fizycznym tj. pacjentom, ich najbliższym oraz osobom upoważnionym przez nich. O mogących powstać problemach prawnych związanych w udostępnianiem dokumentacji medycznej możesz przeczytać tutaj. O kręgu podmiotów które także są upoważnione do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej pisałem tutaj.

Zatem czy lekarz albo podmiot medyczny może odmówić wydania dokumentacji medycznej prokuraturze czy sądowi?

Odpowiedź jest prosta i jasna. Nie może.

Zgodnie z art 26 ust 3 pkt 3 ustawy o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną „ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem”.

Zawarte w przepisie sformułowanie, że „podmiot udostępnia” jest jednoznaczne i nie pozostawia dowolności w decydowaniu osobom zarządzającym podmiotem czy też lekarzowi prowadzącemu jednoosobową praktykę. Jeżeli organ wskazany w przepisie żąda wydania dokumentacji trzeba mu ją udostępnić.

A co grozi w przypadku gdy jednak odmówisz wydania dokumentacji sądowi czy prokuratorowi?

Gdy odmówisz dobrowolnego wydania dokumentacji prokurator’ bądź sąd może zarządzić przeszukanie w celu odebrania dokumentacji. Nie jest to miłe przeżycie.

Zatem lepiej wydać dokumentację organom prokuratury czy sądowi i uniknąć wizyty policji, która przeszuka wszystko w celu znalezienia dokumentacji.

Jak to zrobić by zabezpieczyć także dobro pacjenta i nie pozbyć się dokumentacji na bardzo długo napiszę w następnym wpisie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis: