Czy wniosek o wydanie dokumentacji medycznej jest dokumentacją medyczną?

Daniel Anweiler        30 stycznia 2017        3 komentarze

Ostatnio spotkałem się z pytaniem czy wniosek o wydanie dokumentacji medycznej jest dokumentacją medyczną czy też nie. Pytanie może się wydawać bez większego znaczenia i nie istotne z punktu widzenia prawnego. Cóż, nic bardziej mylnego.

Otóż kwestia ta czy wniosek o wydanie dokumentacji medycznej staje się po wypełnieniu częścią dokumentacji medycznej ma znaczenie choćby w przypadku kontroli podmiotu leczniczego przez jakiś organ nie mający prawa wglądu, zgodnie z ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do dokumentacji medycznej.

Co do tego, które podmioty są uprawnione wypowiada się ustawa w art 26.

Czy można zatem uznać, że dokumentacją medyczną staje się wniosek o udostępnienie tej dokumentacji i wglądu do niego nie ma nikt poza osobami upoważnionymi?

Warto najpierw wskazać co powinna zawierać dokumentacja medyczna, żeby można było ją uznać za dokumentację medyczną w znaczeniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z art 25 tejże ustawy:

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej zawiera większość z tych danych. Nie zawiera tylko właściwie wskazanego wprost opisu stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń medycznych. Jednakże można uważać i to słusznie, że skróconym opisem udzielanych świadczeń może być wpisanie we wniosku nazwy oddziału czy poradni np. kardiologicznej co daje już pewien asumpt w zakresie udzielanych specyficznych świadczeń w danej komórce organizacyjnej.

Generalnie, moim zdaniem, można rozszerzająco zastosować definicję dokumentacji medycznej do wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. W takim wypadku wniosek o wydanie dokumentacji medycznej zawierający wskazane powyżej dane jest częścią dokumentacji medycznej i jako taki podlega ochronie przed ujawnieniem jak dokumentacja medyczna.

Sprawa zatem nie jest prosta i jednego rozstrzygnięcia nie ma. Warto się jednak nad tą kwestią pochylić aby nie narazić się na naruszenie tajemnicy lekarskiej gdy wniosek będzie w rękach osób nie uprawnionych.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

kjonca Styczeń 31, 2017 o 01:18

błache czy http://sjp.pl/b%C5%82ahy ? (Po poprawce można skasować komentarz)

Odpowiedz

Daniel Anweiler Styczeń 31, 2017 o 09:07

Dzień Dobry,
Dziękuję za uwagę. Już poprawione.

Odpowiedz

Andrzej Luty 3, 2017 o 12:14

Problemem dok.med jest wielość prżepisow , ktore definiują co umieszcza lub dołącza się do dok.med. I to jest bolączką całego zagadnienia. Nie ma chyba więc sensu poszerzać zakresu o czyn zjednać za daleko idące rozszerzenia. Żaden pozytywny przepis nie wskazuje wniosku o wydanie dokumentacji jako elementu dokumentacji. Z pewnością jest to pismo zawierające dane osobowe i jako takie jesli będzie przechowywane w podmiocie (a pewnie z ostrożności będzie ) , to bez dwóch zdań podlega polityce ochrony danych osobowych. Podmiot tworzy więc teczkę z korespondencją z pacjentami i ona podlega polityce ochrony danych. Nie trzeba tego zgłaszać do GIODO ‚ ale polityką objęte byc musi.
Natomiast zaliczanie tego do dokumentacji med w ścisłym rozumieniu tego pojęcia- muszę zaprotestować. W szczególności jak wejdzie EDM . Jak zainwentaryzować cyfrowo wniosek o wydanie dok ? Skanować?
Pozdrawiam
Andrzej Cisło

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: