O blogu

Każdy podmiot leczniczy musi prowadzić dokumentację medyczną. Niniejszy blog jest skierowany do kierujących placówkami służby zdrowia oraz do lekarzy sporządzających dokumentację medyczną, od jednoosobowej praktyki lekarskiej po ogromny szpital kliniczny obsługujący tysiące pacjentów.

W pracy adwokata często reprezentuję czy to lekarzy albo placówki lecznicze lub poszkodowanych w procesach o odszkodowania medyczne. Z doświadczenia wiem, że podstawą roszczeń czy też późniejszych rozstrzygnięć jest w dużej mierze dokumentacja medyczna. Istotnym jest żeby była sporządzona w sposób rzetelny i odpowiadający prawdzie oraz przepisom prawa dotyczącym jej sporządzania przechowywania oraz udostępniania.

Na moim blogu pokażę Ci jak zgodnie z prawem i w sposób rzetelny należy sporządzać dokumentację medyczną, w jaki sposób dokonywać w niej wpisów oraz jak prawidłowo dokonuje się sprostować w dokumentacji medycznej. Przedstawię jak dokumentacja powinna być przechowywana oraz w jaki sposób i komu może być ona udostępniania.

Odrębnym zagadnieniem na moim blogu jest też kwestia dotycząca wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2017 roku 1 stycznia 2018 roku obowiązku prowadzania dokumentacji medycznej tylko w sposób elektroniczny przez wszystkie podmioty lecznicze. Przedstawię Ci z czy wiąże się ta zmiana oraz jak może wpłynąć na funkcjonowanie twojej placówki służby zdrowia.

Zapraszam do lektury, komentarzy oraz subskrypcji.

*****