Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        19 kwietnia 2016        Komentarze (0)

W poprzednim wpisie omówiłem kwestie prawne oraz wątpliwości dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej. W niniejszym wpisie pokażę Ci jakie okoliczności uprawniają Cię do odmowy udostępnienia dokumentacji medycznej. Kwestia ta została częściowo omówiona poprzednio. Pora ją rozwinąć, bo życie dostarcza różniste scenariusze, o których nie śniło się nawet prawnikom.

Przepisy prawa nie określają katalogu przyczyn uzasadniających odmowę udostępnienia dokumentacji medycznej. Prawo przyjmuje prymat tajemnicy stanu zdrowia nad prawo innych osób do poznania tej tajemnicy. Dlatego jeżeli ktoś nieuprawniony wystąpi o udostępnienie dokumentacji medycznej to musisz odmówić udostępnienia. Podam parę najczęściej spotykanych przyczyn, ale katalog jest otwarty i każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.

Możesz odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej, a właściwie powinieneś to zrobić, gdy wystąpi o nią osoba nieuprawniona. Najczęściej ma to miejsce, gdy o dokumentację wystąpi członek rodziny zmarłego albo nieprzytomnego pacjenta, który nie udzielił żadnego upoważnienia do wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Jest wiele sposobów czy też możliwości, żeby rodzina czy też osoby bliskie np. partner czy partnerka wykazali swoje uprawnienie do wglądu do dokumentacji medycznej oraz prawa do żądania jej udostępnienia. Piszę o tym obszernie w odpowiedzi na komentarz do poprzedniego wpisu. Możesz o tym przeczytać tutaj. Jeżeli jednak nie wykażą takiego uprawnienia, musisz odmówić dostępu do dokumentacji.

Może zdarzyć się tak, że wniosek lub upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej są niekompletne czy też po prosu nieczytelne. Nie wskazują np. udostępnienia czyjej dokumentacji domaga się osoba upoważniona, nie zawierają podstawowych danych pozwalających na identyfikację pacjenta tj. imię czy nazwisko lub PESEL albo okres leczenia. Może zabrzmi to dziwnie, ale widziałem wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej, w których wnioskodawca żądał wglądu do dokumentacji swojej siostry albo matki, bez podania bliższych danych, a po mojej prośbie podania dodatkowych personaliów pacjenta, wnioskodawca odpisywał bardzo nieelegancko.

Bywają także przypadki, że dokumentacji, o którą wnioskuje pacjent czy jego rodzina, po prostu nie masz albo jest zniszczona. Brak dokumentacji może być spowodowany tym, że nie została w ogóle stworzona, gdyż wnioskodawca albo członek jego rodziny u Ciebie się po prostu nie leczył. Zniszczenie dokumentacji może wynikać z przyczyn obiektywnych, ze względu na upływ okresu, w którym byłeś zobowiązany przechowywać dokumentację medyczną. Po prostu zgodnie z prawem ją zniszczyłeś. Może zdarzyć się też tak, że uległa zniszczeniu  w wyniku pożaru czy też zalania twojego archiwum. Jednak gdy stwierdzisz zniszczenie dokumentacji w taki sposób, musisz ją odtworzyć najdokładniej jak się da.

Inne podmioty, które mogą wystąpić o udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 186) są określone w art 26 ust 3 tejże ustawy. Możesz im udostępnić dokumentację medyczną tylko w zakresie zastosowania wskazanym w poszczególnych podpunktach. Uprzedzając Twoje możliwe pytania omówię je w kolejnych wpisach.

Gdy zdarzy się zatem wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, który musi być z przyczyn wskazanych powyżej załatwiony negatywnie, to jak masz to zrobić.

Po pierwsze musisz odpowiedzieć na wniosek. Jeżeli jest on niekompletny to lepiej wystąpić do wnioskodawcy o uzupełnienie. Gdy nie dostaniesz odpowiedzi albo nie będzie ona pozwalała na pozytywne rozpoznanie wniosku, musisz odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej. Twoja decyzja nie przybiera formy decyzji administracyjnej. Żeby uniknąć ewentualnych problemów najlepiej jest taką odmowę dość obszernie uzasadnić. Ma to znaczenie w przypadku gdyby osoba występująca o dokumentację chciała dalej dochodzić swoich praw do dokumentacji przed sądem.

Możliwe scenariusze na które musisz się przygotować, gdy odmówisz dostępu do dokumentacji medycznej, to ewentualna skarga wnioskodawcy do sądu administracyjnego. Skarga ta jest zasadna tylko, gdy nie udzieliłeś odpowiedzi na wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wtedy złożona skarga na bezczynność zostanie uznana za zasadną. Sąd zobowiąże Cię do udostępnienia dokumentacji chyba, że wykażesz iż jej nie masz z powodów wskazanych wyżej.

W pozostałych przypadkach możesz spotkać się z pozwem o ustalenie prawa do dokumentacji medycznej. W takim procesie możesz się bronić argumentacją wskazaną powyżej to znaczy, że nie mogłeś udostępnić dokumentacji gdyż nie masz do tego podstawy prawnej. Jeżeli sąd uzna, że masz udostępnić dokumentację medyczną to zgodnie z wyrokiem musisz tak postąpić.

W razie wątpliwości czy możesz uwzględnić wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej zapraszam Cię do kontaktu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: