Przechowywanie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        09 lutego 2016        48 komentarzy

Dokumentacja medyczna nie jest zwyczajnym zapisem choroby i leczenia. Jest ważnym dokumentem, który ma znaczenie na przyszłość w przypadku kolejnego leczenia, czy też innych kwestii około-zdrowotnych jak np. renta czy niezdolność do pracy po przebytej chorobie. Do sporządzania dokumentacji zobowiązani są wszyscy udzielający świadczeń medycznych. Oznacza to, że np. w średniej wielkości szpitalu powiatowym tworzone są codziennie ogromne ilości dokumentów medycznych.

Co z nią dalej zrobić w momencie, gdy pacjent opuszcza szpital?

Przepisy prawa wymagają aby dokumentacja medyczna była przechowywana. W niniejszym wpisie odpowiem na pytanie gdzie, w jaki sposób oraz jak długo, a także co zrobić z dokumentacją po okresie jej przechowywania. Zapraszam do lektury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 poz. 2069) dokumentację medyczną przechowuje podmiot, który ją sporządził. Dokumentacja medyczna w postaci zleceń lub skierowań jest przechowywana przez podmiot, który zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne.

Podmiot leczniczy obowiązany jest przechowywać dokumentację medyczną zapewniając odpowiednie warunki zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych. Dokumentacja ma być przechowywana w sposób umożliwiający szybki do niej dostęp gdy będzie konieczne jej wykorzystanie.

 Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. Od tej ustawowej zasady przewidziane są wyjątki.

W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wykonano. Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia medycznego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia. Inny termin dotyczy także przechowywania dokumentacji medycznej dzieci do ukończenia 2 lat. Jest ona przechowywana przez okres 22 lat, czyli do 24 roku życia małego pacjenta.

Dokumentacja medyczna jest niszczona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych po upływie wskazanych wyżej okresów. Zniszczenie, zgodnie z ustawą, ma nastąpić w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta. Taka dokumentacja może być przed zniszczeniem wydana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji na ich wniosek. Oczywiście trzeba pokwitować odbiór.

Jeżeli zadania podmiotu leczniczego, który ulega wykreśleniu z rejestru podmiotów leczniczych przejmuje inny podmiot, podmiot ten przejmuje również dokumentację.

W przypadku zakończenia działalności podmiotu leczniczego całość dokumentacji medycznej jest przekazywana w nowe miejsce jej przechowywania. To miejsce wskazuje podmiot leczniczy w momencie wykreślenia podmiotu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, czyli publicznego takie miejsce wskazuje podmiot który go utworzył.

W przypadku przymusowego wykreślenia z rejestru organ prowadzący rejestr wzywa wykreślany podmiot leczniczy do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu sam wskazuje miejsce przechowywania dokumentacji.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu lekarza w ramach praktyki lekarskiej albo zawodu pielęgniarki albo położnej w ramach praktyki pielęgniarki, położnej, odpowiednio lekarz, pielęgniarka albo położna wydają dokumentację na wniosek uprawnionych podmiotów za pokwitowaniem.

Przechowywanie dokumentacji elektronicznej to zupełnie inny temat, ale o tym w odrębnym wpisie.

{ 48 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Mikołaj Wrzesień 6, 2016 o 15:16

Wyczerpujący wpis. Zastanawiam się po co 20 lat trzymać dokumentację medyczną? Chociaż np. jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników biuro rachunkowe prowadzące księgowość danej firmy musi przechowywać dokumentację przez 50 lat 🙂

Odpowiedz

Daniel Anweiler Październik 31, 2016 o 21:29

Dzień Dobry Panie Mikołaju,
Dziękuję za kontakt i komentarz. Dokumentację warto trzymać bo nigdy nie wiadomo kiedy będzie nam potrzebna wiedza o tym co się z nami działo u lekarza 15 lat temu.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Aneta Listopad 9, 2016 o 19:08

Witam,
a jakiego typu kary są stosowane w przypadku tych zaniedbań? Kto, i czy w ogóle kto,ś za to jest karany? Jeśli tak, to jakiego typu są to kary?
Pozdrawiam,
AM

Odpowiedz

Magda Grudzień 5, 2016 o 12:39

Właśnie dostałam takie pytanie i nie potrafiłm odpowiedzieć. Jeżeli ktoś uczęszczał do prywatnego gabinetu, i nagle okazałos ię, że prowadzący go lekarz zmarł: czy jest mozliwość odebrania swojej dokumentacji medycznej? gdzie ona trafia? jak się o nią upomnieć. Bo z tego, co przeglądałam, chyba jest jednak luka prawna w tej kwestii.

Odpowiedz

Daniel Anweiler Styczeń 10, 2017 o 20:48

Dzień Dobry Pani Magdo,
Witam Panią serdecznie i dziękuję za ciekawe pytanie.
Tak jest w tej materii luka prawna. Należy traktować taką sytuację jak wykreślenie praktyki zawodowej z urzędu. W związku z tym może się Pani zwrócić do prowadzących jeszcze ta praktykę lekarzy o wydanie Pani dokumentacji (jeżeli tacy jeszcze praktykę prowadzą np. dzieci zmarłego lekarza) lub do właściwej dla zmarłego izby lekarskiej która w tym przypadku powinna byla wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po zmarłym lekarzu. Będzie Pani mogła potem zwrócić się do tego podmiotu o swoją dokumentację.

Odpowiedz

Aleksandra Grudzień 22, 2016 o 14:17

Witam.

Moje pytanie brzmi: Jaki jest okres przechowywania Karty Informacyjnej wystawionej przez lekarza dyżurnego Izby Przyjęć w ramach udzielenia pomocy doraźnej (bez hospitalizacji).

Pozdrawiam

Odpowiedz

Daniel Anweiler Styczeń 10, 2017 o 20:42

Dzień Dobry Pani Aleksandro,
Witam Panią serdecznie i dziękuję za pytanie.
Moim zdaniem taka Karta informacyjna powinna być przechowywana tak samo długo jak inna dokumentacja medyczna gdyż do tej dokumentacji może być zaliczona.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Aleksandra Styczeń 10, 2017 o 21:25

Dobry wieczór.

Czyli mam rozumieć, że nie ma tu znaczenia, że jest to rodzaj dokumentacji medycznej zewnętrznej wydawanej na potrzeby pacjenta (tak samo jak skierowanie czy zlecenie lekarskie)?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Daniel Anweiler Styczeń 10, 2017 o 21:48

Dobry Wieczór,
Moim zdaniem jest to też dokumentacja medyczna.

Odpowiedz

Piotr Marzec 15, 2017 o 18:38

Z całym szacunkiem ale karta informacyjna NIE JEST dokumentacją medyczną a jedynie informacją sporządzaną na podstawie dokumentacji. Jest to dokument wydawany pacjentowi w oryginale i ewnetualnie kopii. Kart informacyjnych NIE ARCHIWIZUJE SIĘ
Pozdrawiam

Odpowiedz

Daniel Anweiler Marzec 16, 2017 o 10:15

Dzień Dobry Panu,
Dziękuję za informację. Muszę sobie to sprawdzić dokładnie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Marzec 15, 2017 o 10:59

Kart informacyjnych NIE PRZECHOWUJE SIĘ. Jest to dokument wydanawany wyłącznie w celu informacji o udzielonym świadczeniu i na podstawie zebranej dokumentacji i nie podlega archiwizacji po stronie podmiotu medycznego.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Beata Czerwiec 5, 2017 o 10:31

Witam. Karta informacyjna jest częścią dokumentacji medycznej, a bardzie szczegółowo to historii choroby. W związku z powyższym jest przechowywana (!) tak jak to wskazano powyżej. Proszę o zapoznanie się z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Odpowiedz

Aleksandra Sierpień 23, 2017 o 11:40

Proszę nie mylić pojęć!
W rozporządzeniu MZ jest mowa o Karcie Informacyjnej z leczenia szpitalnego a nie o Karcie Informacyjnej z udzielenia doraźnej pomocy na Izbie Przyjęć!

Odpowiedz

Aleksandra Grudzień 22, 2016 o 20:43

Witam

Moje pytanie brzmi: Jaki jest okres przechowywania Kart Informacyjnych z Izby Przyjęć wydanych przez lekarza dyżurnego w ramach udzielenia pomocy doraźnej (bez hospitalizacji)

Pozdrawiam

Odpowiedz

Żaneta Luty 3, 2017 o 12:51

Witam. Czy dokumentacja medyczna z porodu z ciąży mnogiej(trojaczki ) też jest przechowywana 20 lat??
Gdzie moge uzyskać karte mojego urodzenia ?
Z góry dziekuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Nikola Luty 28, 2017 o 14:59

Witam. Mam pytanie. Zrobiłam dziś zdjęcia rtg dostałam je na płycie. Niestety w późniejszych godzinach zginęła mi torebka wraz z płytą. Czy dostanę kopie zdjęć w gabinecie rtg?

Odpowiedz

Daniel Anweiler Luty 28, 2017 o 20:24

Dzień Dobry Pani Nikolo,
Proszę wrócić tam gdzie robili Pani zdjęcie powinno jeszcze być do odebrania.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Marzec 15, 2017 o 18:25

Tak

Odpowiedz

Kinga Marzec 15, 2017 o 09:15

Dzień dobry Panu. Ma takie pytanie. Prowadzę gabinet lekarski, w którym ma sprzęt USG, KTG. Czy powinnam archiwizować wykonane badania na tym sprzęcie? Jeśli tak to w jakiej postaci? Oryginalnej w jakiej zapisuje aparat czyli DICOM czy mogę to robić np. w jpg, gdzie wielkość tych plików zajmie mniej miejsca na dysku. Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Marzec 15, 2017 o 18:32

Witam
Pani Kingo, o ile wyobrażam sobie zrobienie jpg z obrazu USG o tyle nie potrafię tego uczynić w przypadku zapisu KTG. Co prawda jestem tylko okulistą ale też mam bardzo wiele badań obrazowych (OCT, DRS, angiografia). Archiwizuję badania w formacie natywnym dla danego urządzenia. Pamięć masowa jest dzisiaj tania więc koszty są raczej niewielkie. Pozdrawiam

Odpowiedz

Beata Marzec 15, 2017 o 19:26

Witam!prowadze prywatna praktyke stomatologiczną i dzisiaj zglosila sie do mnie pacjentka po dokumentację z 2005 roku.Nie przypominam sobie pacjentki ani tez nie mam jej karty.Jak sie do tego ustosunkować?pozdrawiam

Odpowiedz

Ewelina Marzec 16, 2017 o 10:08

Czy mogę zabrać swoja dokumentację medyczna od lekarza ginekologa? Leczenie odbywało się na koszt NFZ. Przeprowadzam sie do innego państwa , ponadto nie jestem zadowolona z obecnego lekarza. Chciałabym odebrać oryginał a nie kopie. Czy prawda jest to ,ze można swoja dokumentację medyczna przechowywac na własne życzenie w domu?

Odpowiedz

Daniel Anweiler Marzec 16, 2017 o 10:14

Dzień Dobry Pani,
Oryginał dokumentacji może Pani zabrać do domu ale tylko ze zobowiązaniem zwrotu. Kopia poświadczona za zgodność może być Pani wydana w każdej chwili. Lekarz ma obowiązek trzymać dokumentację w oryginale i może ją Pani zabrać tylko wtedy gdy likwidowana jest praktyka lekarska w której była prowadzona dokumentacja medyczna.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Ewelina Marzec 16, 2017 o 10:24

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź. Jakie w takim razie są konsekwencję nie zwrócenia w danym terminie oryginału dokumentacji? Mam znajoma ,która bez problemu uzyskała swój oryginał z przychodni I przechowuje go u siebie w domu, Pozdrawiam

Odpowiedz

Daniel Anweiler Marzec 16, 2017 o 10:27

Dzień Dobry,
Nie spotkałem się jeszcze z takim zagadnieniem. Muszę się nad tym zastanowić.
Pozwoli Pani, że odpiszę na to pytanie trochę późnij.

Odpowiedz

Ewelina Marzec 16, 2017 o 10:34

Oczywiście, bardzo dziękuję

Katarzyna Kwiecień 25, 2017 o 17:53

Witam- a co z przechowywaniem bloczków parafinowych i preparatów mikroskopowych w Zakładach Patomorfologi ? Jak długo muszą byc przechowywane i na jakiej podstawie można je wypożyczyć do konsultacji ? Bo rozumiem , że wyniki badan histopatologicznych muszą być dostępne dla pacjenta przez 20 lat po zabiegu .

Odpowiedz

Urszula Kwiecień 28, 2017 o 09:08

Witam serdecznie.Mialam robione zdj Rtg 19 stycznia 2017 w szpitalu. W czasie przeprowadzki plyta sie gdzieś zapodziala. Teraz potrzebuję tego wyniku.Czy jest szansa, że szpital archiwizuje zdj i dostanę mój wynik?

Odpowiedz

Daniel Anweiler Maj 9, 2017 o 17:24

Dzień Dobry Pani Urszulo,
Witam Panią serdecznie!
Zdjęcie RTG powinno być zarchiwizowane w szpitalu.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Zuza Maj 8, 2017 o 22:07

Witam Moja siostra zmarłam 1977 roku (miała wtedy 3 miesiące) rozumem że nie ma już żadnych szans na odnaleznie dokumentacji medycznej i dowiedzenie się co się stało że umarła.

Odpowiedz

Daniel Anweiler Maj 9, 2017 o 17:26

Dzień Dobry Pani,
Witam Panią serdecznie!
Niestety nie uda się już odnaleźć tych dokumentów. Zapewne zostały zniszczone ale proszę jeszcze mimo to zapytać w Szpitalu bo a nóż nie zniszczyli jeszcze tej dokumentacji.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Tamara Maj 10, 2017 o 20:02

Dzień dobry. W kwietniu zeszłego roku wykonalam w prywatnej placówce rtg płuc, które potrzebne mi było do podbicia książeczki sanepidowskiej. Podbilam ja z resztą tego samego dnia, w tej samej placówce. Niestety potem nieodebralam tego zdjęcia z tej placówki. Dziś, czyli po roku ponownie poszłam do tej placówki podbić książeczkę i powiedziałam że zdjęcie rtg jest u nich w dokumentach, na co Pani z recepcji powiedziała mi że zmienił im się kierownik i dokumenty sprzed roku zostały zniszczone. Wychodzi więc na to że ponownie murze zrobić rtg.
Czy mieli prawo zniszczyć mi to zdjęcie i nie zapytać kopii? Czy ja mogę mimo wszystko domagać się wydania mi tego zdjęcia?

Odpowiedz

Daniel Anweiler Maj 25, 2017 o 22:26

Dzień Dobry Pani Tamaro,
Zdjęcia RTG przechowuje się przez 10 lat i nie można ich wcześniej zniszczyć. Zniszczenie wcześniejsze narusza prawo oraz Pani prawa pacjenta.
Muszą wydać Pani stare zdjęcie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Agata Czerwiec 8, 2017 o 01:25

Witam. Moja siostra zmarła w 1993 roku mając 8 miesięcy. Byla hospitalizowana przez 2 miesiące. Czy dokumenty medyczne mogą być jeszcze archiwizowane ?

Odpowiedz

Daniel Anweiler Czerwiec 8, 2017 o 11:46

Dzień Dobry Pani Agato,
Witam Panią serdecznie!
Dokumentacja medyczna mogła zostać już zniszczona ale jest małe prawdopodobieństwo, że jeszcze to nie nastąpiło. Proszę się z takim zapytaniem zwrócić do Szpitala gdzie była hospitalizowana Pani siostra.
Pozdrawiam

Odpowiedz

MArek Czerwiec 13, 2017 o 09:18

Witam. Mam pytanie od strony przechowujacego dokumentację. Czy ją jakieś przepisy, które określają jak ma być zorganizowane archiwum w szpitalu do przechowywania dokumentacji medycznej? Czy obowiazują może w takim przypadku przepisy dot. archiwów?, czyli pomieszczenie z regałami, z urządzeniami zapewniającymi odpowiednią wilgotność i temperaturę, z miejscem do przeglądania dokumentacji itd.?
Pozdrawiam
Marek T.

Odpowiedz

Ann Sierpień 20, 2017 o 08:42

Dzień dobry. Prowadzę prywatny gabinet stomatologiczny. Czy praca protetyczna pacjenta (model gipsowy) jest traktowany jako dok. med. i należy przechowywać 20 lat?

Odpowiedz

Daniel Anweiler Sierpień 21, 2017 o 10:10

Dzień Dobry,
Witam serdecznie!
Model gipsowy może być traktowany jako dokumentacja medyczna przy szerokim rozumieniu definicji tejże dokumentacji. Nie ma jednak prawnego wprost wyrażonego obowiązku trzymania modeli protetycznych przez 20 lat. Doradzałbym jednak w przypadkach gdy pacjent może mieć ewentualne roszczenia o źle wykonaną pracę trzymać modele gipsowe aby móc wykorzystać je w czasie ewentualnego procesu na swoją obronę.
W razie dalszych pytań proszę o kontakt: anweiler@zubek-gatner.pl

Odpowiedz

Anna Sierpień 21, 2017 o 17:00

Dzień dobry, mam problem z lekarką, która zniszczyła mi zęby. Prowadzę z nią spór przez Rzecznika Praw Konsumenta (niestety nie założyłam sprawy w sądzie, gdyż nikt nie chciał się tego podjąć, a biegli sądowi byli stronniczy i śmiali mi się w twarz mówiąc, że nie mam szans). Sprawa wygląda tak, że od początku miałam problem z odebraniem swojej dokumentacji medycznej, ortodontka nie chciała wydać kopii, przez długi czas, mówiąc, że ma ją w domu, zbywała mnie wielokrotnie. Gdy uzyskałam w końcu kopię dokumentacji, znalazłam w niej sporo nieścisłości, dopisane rzeczy i postanowiłam zgłosić to do Rzecznika. Rzecznik zażądał od lekarki oryginałów dokumentów i tu zaczął się problem. Przez wiele miesięcy lekarka nie odpisywała na pisma, ignorowała wszystkie ponaglenia, dopiero niedawno oświadczyła, że jej gabinet został zalany wodą i nie ma mojej dokumentacji!! Nie udowodniła tego w żaden sposób, cały czas gra na zwłokę wypisując same kłamstwa w pismach. Wiem, że jest to niezgodne z prawem ale nie wiem gdzie szukać pomocy, proszę o poradę jak mam argumentować jej absurdalne pisma i jak dochodzić swoich praw, bo nikt nie chce mi pomóc mówiąc, że i tak jestem na przegranej pozycji.

Odpowiedz

Daniel Anweiler Sierpień 23, 2017 o 11:07

Dzień Dobry Pani Anno,
Witam Panią serdecznie!
Pani sprawa rzeczywiście jest bardzo skomplikowana.
Jeżeli chciałaby Pani skorzystać z mojej pomocy prawnej w sprawie proszę o kontakt mailowy: anweiler@zubek-gatner.pl
Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Sierpień 31, 2017 o 10:55

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, na którym pacjent potwierdza wykonanie zabiegu. Czy takie skierowanie przechowujemy przez 5 lat? Dodatkowo – jeżeli niszczymy dokumentację to czy trzeba sporządzić protokół zniszczenia – np. zawierający imię, nazwisko, pesel pacjenta, którego dokumentacja będzie „zutylizowana”.

Odpowiedz

Mariusz Wrzesień 19, 2017 o 18:24

Dzień dobry
Mam pytanie dotyczące dokumentacji medycznej z 1988 roku.
Posiadam oryginalne dwa wypisy z dwóch pobytów w szpitalu z 1988 i potrzebuję kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem do komisji ZUS. Jest to duży szpital w Poznaniu i wcześniej skontaktowałem się telefonicznie z archiwum tego szpitala i uzyskałem informację, że nie ma już tych dokumentów w archiwum, ale mam przywieść swoje oryginały i już zrobione kopie i oczywiście uzyskam na tych kopiach potwierdzenie. W dniu dzisiejszym udałem się do szpitala, ale niestety sprawy nie załatwiłem. Kierownik nadzorujący archiwum poinformował mnie, że nie może potwierdzić za zgodność, bo nie ma już tych dokumentów w jego archiwum. Mimo, że moje oryginały wypisów zachowane są w bardzo dobrym stanie, są wyraźne stemple szpitala i lekarzy, maszynowo wpisane są wszystkie dane i jedynym „mankamentem” są pożółkłe kartki – odmówiono mi potwierdzenia. Zaznaczam, że jest to nadal ten sam szpital. Nawet rozmowa z Panią Dyrektor nadzorującą nic nie dała.
Czy to jest zgodne z przepisami ? Przecież to jakaś przesada i w mojej ocenie brak dobrej woli ze strony pracowników administracji szpitala. Tym bardziej, że wmawiano mi, iż po okazaniu tych oryginałów w ZUS, to ich pracownicy powinni mi potwierdzić na kopiach za zgodność. Bardzo proszę o pomoc w tym zakresie. Pozdrawiam

Odpowiedz

Ola Wrzesień 19, 2017 o 22:20

Dobry wieczór,
moim zdaniem jeżeli z jakichkolwiek oryginalnych dokumentów wytworzonych przez daną placówkę (w tym przypadku służby zdrowia) została wykonywana kserokopia to jak najbardziej powinna (ta placówka) potwierdzić zgodność z oryginałem … w końcu dostarczył Pan oryginał do wglądu.
Najlepiej w tejże placówce wykonać kserokopię w punkcie ksero i prosić o potwierdzenie „za zgodność”.
Tłumaczenie, że całość historii choroby z leczenia szpitalnego została już zniszczona owszem jest prawdą (okres przechowywania 20 lat) ale wydaje mi się, że w takim przypadku (okazania oryginału) jest raczej bezsensowna …
Ale to tylko moje zdanie w tej kwestii

Odpowiedz

M.G Wrzesień 29, 2017 o 12:29

Dzień dobry, a ile należałoby przechowywać książki raportów lekarskich i pielęgniarskie?

Odpowiedz

Sylwia Październik 9, 2017 o 14:14

Czy po okresie przechowywania dokumentacji medycznej szpital ma obowiązek powiadomić pacjenta o zniszczeniu dokumentacji? I w jakiej formie? Czy bezpośrednio czy poprzez media?

Odpowiedz

Ewa Listopad 3, 2017 o 08:41

Witam. Mam pytanie dotyczące wypisu 4letniego syna, oraz historii choroby. Byliśmy przyjęci na oddział kliniczny gastroenterologii w Gdańsku na kontrolne badania po hospitalizacji właśnie na tym oddziale. Pojawiliśmy się na umówioną wizyte. Badanie USG zostało wykonane, oraz pobrana krew w celu dalszych badań. Pani doktor prowadząca kazała jechać nam do domu i po 3 dniach pojawić się po wypis. Pojechałam po czterech dniach i lekarz, który miał w ten dzień dyżur po poszukiwaniach dokumentów stwierdził, że nie może znaleźć ani wypisu, ani historii choroby. Jechałam 70 km i zostałam odesłana z niczym. Martwi mnie ta sytuacja ponieważ u syna stwierdzono ostre zapalenie wątroby, trzustki oraz woreczka żółciowego, a ja nie mam informacji jaki jest jego stan. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Pozdrawiam

Odpowiedz

Zofia Listopad 7, 2017 o 14:44

czy książki zabiegów pielęgniarskich trzymamy 20 lat ,jak np.raporty pielęgniarskie czy 5 lat,jak zlecenia lekarskie?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: