Sankcje za błędne prowadzenie, udostępniania i przechowywanie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        07 lutego 2017        Komentarze (0)

W poprzednich wpisach poruszałem kwestie związane z poprawianiem wpisów w dokumentacji medycznej oraz z ewentualnymi zarzutami co do błędnych wpisów w dokumentacji medycznej.

Błąd we wpisie w dokumentacji medycznej jest tylko częścią, wycinkiem szerszego pojęcia jakim jest błędne prowadzenie całej dokumentacji medycznej.

Sankcje za błędne prowadzenie, udostępnianie i przechowywanie dokumentacji medycznej są w wielu miejscach dotkliwsze niż za błędne wpisy w dokumentacji medycznej.

Sankcje można podzielić na cywilne czyli odszkodowawcze oraz karne.

Sankcje odszkodowawcze to przede wszystkim odpowiedzialność odszkodowawcza podmiotu leczniczego za błędną dokumentację medyczną i wynikłe stąd błędy w diagnozie i leczeniu pacjenta. Może się zdarzyć i czasami, o zgrozo, się zdarza, że w dokumentacji medycznej pacjenta znajduje się cześć dokumentacji medycznej innego pacjenta np. zdjęcie RTG lub TK. Na ich podstawie lekarz podejmuje błędną diagnozę i wdraża błędne leczenie. Mamy zatem do czynienia z błędem diagnostycznym oraz błędem terapeutycznym. Za oba błędy finansowo odpowiada szpital i ubezpieczyciel a gdy lekarz, który błędu się dopuścił pracuje na kontrakcie także ten lekarz. Innym przykładem może być nie wypełnienie w dokumentacji dolegliwości podawanych przez pacjenta co ma znaczenie dla dalszego jego leczenia, nieczytelne wpisanie diagnozy (choć to od 1 stycznia 2018 zniknie), nie dołączenie wyników badań.

W przypadku pomylenia wyników i włożenia ich do dokumentacji medycznej innego pacjenta temu pacjentowi zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie w związku z ujawnieniem tajemnicy lekarskiej dotyczącej jego zdrowia osobie nieuprawnionej.

A jakie są sankcje karne?

Poza wskazanymi sankcjami za sfałszowanie dokumentacji medycznej są jeszcze przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych. Przepisu te stanowią, że:

Art. 51 u.o.d.o.:

1. Kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Art. 52 u.o.d.o. „Kto administrując danymi narusza choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

W art. 52 wystarczy samo narażenie na zabranie przez osobę nieuprawnioną, uszkodzenie lub zniszczenie dokumentacji medycznej. Opis czynności sprawczej w obu przepisach wiąże się z problemem włożenia jednej dokumentacji do dokumentacji innego pacjenta. Ma jednak także znaczenie w przypadku gdy dokumentacja medyczna nie jest prawidłowo przechowywana. W szczególności chodzi o jej zabezpieczenie przed wglądem do niej osób nie uprawnionych, zniszczeniem poprzez nieprawidłowe przechowywanie w miejscu gdzie papier ulegnie zniszczeniu np. mokra piwnica.

Z przypadkiem błędnej diagnozy i związanego z tym późniejszego błędnego leczenia jest także sankcja karna z art. 160 kodeku karnego czyli narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak widać sankcje i cywilne i karne są surowe. Warto zatem uważnie traktować wypełnianie dokumentacji medycznej oraz prawidłowo przechowywać dokumentacje medyczną. Warto zastanowić się nad outsourcing’iem przechowywania dokumentacji medycznej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: