Sprostowanie dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        13 lutego 2016        Komentarze (0)

Dokumentacja medyczna z założenia powinna odzwierciedlać to co się działo z pacjentem i jaki był proces jego leczenia. Zdarza się czasem, że niektóre wpisy są błędne lub niekompletne. Co wtedy należy zrobić? Czy można na nowo wypisać dokumentacje medyczną z prawidłowym wpisem? Czy wymienia się tylko kartkę na której wpis został dokonany błędnie?

Zatem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 z późn. zm.) wpis dokonany w dokumentacji medycznej nie może być z niej usunięty. Lekarz gdy zauważy błędny wpis może dokonać jego sprostowania. Powinien to być lekarz, który dokonał błędnego wpisu. Pacjent lub osoba upoważniona do dokumentacji medycznej mają także prawo do żądania aby dokonano sprostowania w dokumentacji medycznej.

Sprostowanie dokonuje się w ten sposób, że przy błędnej adnotacji w dokumentacji, która zostaje skreślona, zamieszczona zostaje adnotacja o przyczynie błędu oraz data i oznaczenie osoby dokonującej tejże adnotacji. Oznaczenie osoby dokonującej zmiany musi, zgodnie z rozporządzeniem, zawierać jej imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje oraz numer prawa wykonywania zawodu i podpis. Bez tego nie można uznać poczynionej adnotacji za dokonaną prawidłowo.

Prawidłowo dokonana adnotacja oznacza, że nastąpiło sprostowania dokumentacji. Zgodnie z prawem poprzednia błędna adnotacja zostaje dalej wpisana ale z informacją, że jest inaczej niż zostało to pierwotnie zapisane.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: