Wydanie oryginału dokumentacji medycznej

Daniel Anweiler        23 stycznia 2017        Komentarze (0)

Ten wpis jest kolejnym z wpisów dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej. Jednym ze sposobów jest wgląd do dokumentacji medycznej. Jeszce jednym ze sposobów udostępnienia dokumentacji jest wydanie oryginału dokumentacji medycznej.

Jak to, zapytasz, wydać dokumentacje medyczną i to poza placówkę medyczną? Tak, prawo dopuszcza taką możliwość.

Powstaje pytanie jak zatem to zorganizować, żeby nie stracić dokumentacji medycznej i mieć ślad kto i kiedy ją zabrał.

Prawo przewiduje, że wydanie dokumentacji medycznej w oryginale jest możliwe tylko za pokwitowaniem jej wydania. Oznacza to, że wydając oryginał dokumentacji medycznej osoba, za zwyczaj pacjent kwituje, że ją odebrała. Najlepiej zabezpieczyć się w ten sposób, żeby oprócz podpisu, że dokumentacja została odebrana opisać jak najszerzej i jak najszczegółowiej samo przekazanie dokumentacji medycznej. W protokole z przekazania należy zamieścić m.in. datę dzienną wydania dokumentacji, ilość jej stron, stan tej dokumentacji (czy jest zniszczona, czy w dobrym stanie), dokładne dane wraz z danymi adresowymi osoby, której wydaje się dokumentacje medyczną oraz czytelny podpis osoby wydającej dokumentację oraz odbierającej dokumentację medyczną.

Prawo wymaga także, żeby osoba, która odbiera dokumentacje medyczną w oryginale zobowiązała się do jej zwrotu po wykorzystaniu. Takie zobowiązanie może być zawarte w protokole przekazania dokumentacji. Warto wskazać w takim zobowiązaniu przybliżoną datę kiedy dokumentacja będzie zwrócona. Takie zobowiązanie powinno także być opatrzone datą oraz czytelnym podpisem osoby odbierającej oryginał dokumentacji.

Z praktycznego punktu widzenia warto protokół przekazania dokumentacji medycznej sporządzić w dwóch kopiach. Jedna dla osoby odbierającej dokumentację medyczną w oryginale a drugą dla Ciebie.

Należy pamiętać, że przed wydaniem dokumentacji medycznej w oryginale musisz bezwzględnie, dla swojego bezpieczeństwa, sporządzić poświadczoną za zgodność kopię wydawanej dokumentacji. 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: